Deventer draagt KWF een warm hart toe

Opbrengst collecte 2021

20 september 2022

De gemeente Deventer heeft laten zien dat zij KWF een warm hart toedragen, dat is wel gebleken uit de jaarlijks collecte die altijd in de eerste week van september is gehouden. Tijdens deze collecte zijn er meer dan 400 vrijwilligers actief geweest in de de gemeente Deventer, door hun inzet en de gulheid van de inwoners van de gemeente Deventer is er voor meer dan € 39.500,- opgehaald.

Dit jaar kon er op verschillende wijzen gecollecteerd worden: met de collectebus, met OR-code en via de persoonlijk Whatsapp OR-Code. Het collecteren via een QR-Code heeft een enorme toevlucht genomen want via deze manier van collecteren is er voor meer dan €10.000,- binnengekomen. KWF Deventer verwacht dat dit in 2022 nog meer zal gaan worden.

Deventer behoort met deze totale opbrengst van meer dan € 39.500,- tot top 20 steden van Nederland qua opbrengst en dat is een mooie opsteker voor de inwoners van de gemeente Deventer.

Overzicht van steden die het meeste hebben opgehaald voor de KWF collecte 2021

Namens het bestuur van KWF Deventer willen wij alle vrijwilligers en ook alle inwoners van de gemeente Deventer bedanken voor hun inzet en hun financiële bijdrage om de ziekte kanker uit onze levens te laten verdwijnen. Dank u wel!

Graag tot 2022